Skip to main content

Uvjeti poslovanja

Uvjeti kupnje na internet stranicama www.rawcakes.hr

Opći uvjeti kupnje reguliraju kupoprodaju proizvoda u internet trgovini na stranicama rawcakes.hr. Korištenjem internet trgovine na stranicama rawcakes.hr, kupac potvrđuje da je upoznat sa općim uvjetima kupnje i da u cijelosti prihvaća ove opće uvjete kupnje.

Upućuje se kupce da se prije same kupovine proizvoda na stranicama rawcakes.hr upoznaju sa općim uvjetima kupnje, a o svim promjenama općih uvjeta kupnje svi će kupci biti pravovremeno obaviješteni time da će se sve izmjene i dopune općih uvjeta kupnje objavljivati na web stranicama. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na stranici www.rawcakes.hr.

Pravo korištenja internet trgovine rawcakes.hr je osobno pravo korisnika / kupca i ne može se prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik / kupac ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe.

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut.

Opći uvjeti kupnje čine sastavni dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i cijenom kupljenih proizvoda, te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda od Kupca tražiti da iste prihvati/izjavi da je sa istima upoznat/suglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe (sklapanja ugovora) isti biti dostavljeni Kupcu kao sadržaj e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Sirova hrana ne snosi nikakvu odgovornost.

Kupac je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one postoje. Korisnik je dužan dati ispravne, potpune i važeće osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Postupanje suprotno pravilima, ovlašćuje obrt Sirova hrana na uskraćivanje pristupa takvom korisniku ili uskraćivanje svih ili dijela usluga koje internet trgovina nudi.

Kupca se upozorava da ponekad može doći do prekida usluga ili do događaja koji su izvan kontrole obrta Sirova hrana te je suglasan da ne postoji bilo kakva odgovornost obrta za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na internetu. Kupac se slaže i prihvaća da pristup internet trgovini rawcakes.hr ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Korištenje internet stranice rawcakes.hr isključiva je odgovornost korisnika. Obrt Sirova hrana se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati prilikom posjete web trgovini rawcakes.hr uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa, prekidom u komunikacijskoj liniji, neovlaštenim pristupom, neprikladnim ponašanjem, nemarom i slično, te bilo kojih drugih slučajeva. Obrt Sirova hrana je oslobođena svake odgovornosti u slučaju okolnosti koje onemogućavaju korištenje internet trgovine rawcakes.hr. Uvjeti ovog poglavlja odnose se na sveukupan sadržaj internet trgovine rawcakes.hr.

Obrt Sirova hrana se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost ili potpunost informacija i sadržaja koji se nalaze na internet stranicama rawcakes.hr. Zadržava se pravo pogreške u opisu proizvoda i slici proizvoda. Svi sadržaji postavljeni na internet stranicama postavljeni su kako bi kupcu olakšali izbor prilikom kupovine proizvoda.

Svi materijali, fotografije i opise postavljaju se na web stranicu u namjeri da kupcu olakšaju odabir prilikom kupovine. Obrt Sirova hrana ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne pogreške u opisu proizvoda obrt Sirova hrana ne odgovara. Moguće su pogreške u opisu proizvoda ili fotografiji proizvoda, ukoliko proizvođač izmjeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito provjeravaju. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na internetskim stranicama rawcakes.hr, prodavatelj zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

Svi materijali koje se nalaze na internetskim stranicama rawcakes.hr ekskluzivno su intelektualno vlasništvo obrta Sirova hrana, mogu se koristiti isključivo uz izričito odobrenje nositeljice autorskih prava, te nositeljice prava na žigovima i/ili dizajnu. Sirova hrana omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice rawcakes.hr na način kako je regulirano ovim Općim uvjetima kupnje.

Nositelj svih prava na internet trgovini rawcakes.hr je obrt za trgovinu, usluge i proizvodnju Sirova hrana vlasnice Mihaele Brijak Gutierrez na adresi u Zagrebu, Đurđevačka 18, OIB: 54486534099.

Ovi uvjeti kupnje u skladu su i na iste se primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15 i 14/19).

Proizvodi i cijena

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi i dostupni. Ukoliko se dogodi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem u skladištu, prodavatelj će obavijestiti kupca da proizvod trenutno nije raspoloživ, roku u kojem je proizvod dobavljiv, te ujedno ponuditi mogućnost kupnje alternativnog proizvoda iz ponude rawcakes.hr koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti.

Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektronskog formulara.

Cijene istaknute na web stranici izražene su u eurima. Trošak PDV-a je uračunat u cijenu proizvoda. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave te se isti posebno plaćaju, osim na narudžbe iznad određenog iznosa kada je dostava besplatna, a sve sukladno uvjetima i na način kako je to naznačeno ovim Općim uvjetima kupnje.

Prije potvrde narudžbe odvojeno je iskazana cijena proizvoda, cijena dostave ako je naplatna, cijena PDV-a, te konačna cijena koju će Kupac platiti, a sve kako bi Kupac imao uvid u konačnu cijenu koju plaća za naručenu uslugu kupnje.

U slučaju plaćanja e-bankingom i općom uplatnicom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

Sirova hrana je ovlaštena mijenjati cijene proizvoda bez prethodne najave. Također je ovlaštena bez prethodne obavijesti i u svakom trenutku odrediti popust, dnevne, tjedne ili mjesečne akcije, akcije za pojedine grupe proizvoda ili za sve proizvode.

Sva naručena roba biti će isporučena prema cijenama koje su vrijedile prilikom sastavljanja ponude.

Načini plaćanja

U internet trgovini rawcakes.hr, moguće je platiti na tri načina.

 • Putem virmana ili opće uplatnice ili transakcijski internet bankarstvom
 • Gotovinom prilikom isporuke

U slučaju plaćanja općom uplatnicom ili e-bankingom uplatu je potrebno izvršiti najkasnije u roku naznačenom u e-mail poruci kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen.

Ukoliko kupac ne dobije obavijest da je ugovor sklopljen nakon završenog procesa naručivanja sugerira se provjeriti:

 • Je li poruka u Junk/Spam folderu
 • Je li mailbox pun

U slučaju da uplata ne bude izvršena u navedenom roku Prodavatelj će postupiti i po naknadno izvršenoj uplati izvan roka isporukom kupljenih proizvoda, a ako ne bude mogao izvršiti isporuku iz opravdanih razloga, ugovor će jednostrano raskinuti i izvršiti povrat uplaćenih sredstava. Ako je uplata uredno izvršena i vidljiva na računu Prodavatelja, Prodavatelj će pristupiti isporuci naručenih proizvoda. Račun za narudžbu dostavlja se u pošiljci zajedno s proizvodima.

Registracija

Za kupnju na internet stranicama rawcakes.hr registracija nije obavezna. Kupnja se može obaviti i kao registrirani ili kao neregistrirani član.

Ukoliko ste zaboravili lozinku kao registrirani član, potrebno je zatražiti novu klikom na zaboravljena lozinka i na vašu email adresu poslati će se link na kojem možete promijeniti svoju lozinku.

Lozinku možete promijeniti u bilo kojem trenutku u postavkama računa.

Dostava

Naručeni proizvodi isporučuju se na cijelo područje Grada Zagreba.

Trošak dostave

 • vrijednost narudžbe do 44,50 eura – dostava se naplaćuje 5 eura
 • vrijednost narudžbe iznad 44,50 eura – dostava je BESPLATNA

Napomena: navedene cijene dostave i pogodnosti vezane uz iste vrijede samo za dostave na području Republike Hrvatske.

Vrijeme isporuke

Sirova hrana se obvezuje da će narudžbu Kupca pravovremeno isporučiti, ukoliko ste vaše podatke ispunili u potpunosti točno i istinito.

Ako primatelj ne postoji na navedenoj adresi ili je adresa nepoznata, dostavna služba će pokušati stupiti u kontakt s primateljem kako bi se dogovorili o točnom vremenu i eventualno drugoj adresi dostave. U slučaju nemogućnosti isporuke pošiljka se vraća nama.

Nažalost nismo u mogućnosti utjecati na daljnju brzinu dostave i moguće komplikacije vezane uz samu dostavu nastale od strane dostave.

Za svaku pošiljku primatelj ovjerava i potpisuje dostavnu listu po primitku pošiljke. Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, ovjerom dostavne liste od strane primatelja pošiljke smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju i nakon toga je prijevoznik oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti.

Kada Prodavatelj putem dostavne službe isporuči proizvod Kupcu, Kupac je dužan preuzeti potpisom na dostavnici, čime potvrđuje da je proizvod uredno isporučen.

U slučaju da Kupac naruči robu i odbije ju primiti, Prodavatelj ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos u visini troškova dostave i ostalih manipulativnih troškova iz cjenika dostave.

U rokove za isporuku ne računaju se:

 • dan prijema narudžbe/zahtjeva
 • vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese Kupca
 • vrijeme kašnjenja zbog više sile ili drugih razloga za koje Prodavatelj nije kriv
 • neradni dani ako predstavljaju početak ili kraj roka

Jednostrani raskid ugovora

Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu na gore opisani način ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana. Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik/dostavljač, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Ako Prodavatelj ne obavijesti Kupca o ovom pravu, pravo Kupca na jednostrani raskid ugovora prestaje u roku 12 mjeseci od isteka roka za raskid (rok od 12 mjeseci počinje teći nakon isteka roka od 14 dana koji je predviđen za redovni raskid u slučaju uredne obaviještenosti). Ako je pak obavijest o pravu na jednostrani raskid dostavljena u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid prestaje po isteku roka od 14 dana od dana kada Kupac primi tu obavijest.

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem Obrasca za jednostrani raskid ugovora i koji se može elektronički ispuniti i poslati na mail adresu mihaela@sirovahrana.hr Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora, Prodavatelj će dostaviti, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Ako se Ugovor jednostrano raskine, Obrt Sirova hrana će izvršiti povrat novca koji je od Kupca primila, uključujući i troškove dostave, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je zaprimila zahtjev Kupca o jednostranom raskidu ugovora. Troškove povrata robe snosi Kupac. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je izvršena uplata. Povrat novca može se izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad. Robu ste nam dužni vratiti odmah, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste je upućena odluka o jednostranom raskidu. Robu je potrebno vratiti poštom na dokaziv način na adresu obrt Sirova hrana, Zagreb, Đurđevačka ulica 18.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije, te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obvezu povrata robe, te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

 • ugovor o uslugama Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
 • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora;
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupca;
 • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe;
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima;
 • ugovor sklopljen na javnoj dražbi;
 • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora;

Pregled proizvoda i vidljivi nedostaci i oštećenja

Kupac je dužan zaprimljeni paket pregledati na uobičajeni način, čim je to po redovitom tijeku stvari moguće (nakon primitka pošiljke bez vanjskih oštećenja), a o vidljivim nedostacima odmah, a najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Sirovu hranu, u suprotnom gubi prava koja mu pripadaju po toj osnovi.

Kada se pregled izvrši sa obje strane, kupca i Sirove hrane, kupac je dužan primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti Prodavatelju odmah, u suprotnom gubi prava koja mu po toj osnovi pripadaju.
Nedostaci za koje Sirova hrana ne odgovara:

 • Sirova hrana ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
 • Sirova hrana smatra da kupcu nedostaci nisu mogli ostati nepoznati, ako su specifikacije proizvoda jasno napisane u opisu proizvoda.
 • Sirova hrana ne odgovara za nedostatke, ako su nedostaci proizvoda jasno istaknuti i opisani.

Skriveni nedostaci

Ako se nakon primitka proizvoda od strane kupca pokaže da proizvod ima određene nedostatke, koji se nisu mogli utvrditi uobičajenim pregledom proizvoda prilikom preuzimanja proizvoda, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tome obavijestiti Sirovu hranu u roku od 8 dana nakon otkrivanja nedostatka, računajući od dana kada je nedostatak otkrio.

Sirova hrana ne odgovara za nedostatke koji se pokažu nakon proteka dvije godine od prodaje proizvoda, a kod trgovačkog ugovora 6 mjeseci.

Reklamacija robe

U slučaju reklamacije molimo vas da nam javite u roku od dva radna dana od primitka pošiljke. U slučaju povrata proizvoda, kupac je dužan uputiti opravdanu reklamaciju putem e-maila na mihaela@sirovahrana.hr ili pismeno na adresu obrta Sirova hrana, Đurđevačka ulica 18, Zagreb. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju kupac ima prigovor, molimo da navedete i broj narudžbe, broj računa i svoje podatke. Sirova hrana će potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor po članku 10. stavka 5. Zakona o zaštiti potrošača će stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja prigovora.

U slučaju opravdanog prigovora, kupac ima pravo na raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu za ispravni, neoštećeni i valjani proizvod.

Sirova hrana će prihvatiti povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je prigovor opravdan te da kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.

U slučaju opravdanog prigovora, trošak zamjene proizvoda s novim proizvodom u cijelosti snosi Sirova hrana.

Kupac ima pravo na prigovor i povrat robe u sljedećim slučajevima:

 • isporuka robe koja nije naručena
 • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu.

Molimo Vas da usporedite primljene artikle s računom i ukoliko nešto nedostaje odmah to napomenite Vašem dostavljaču jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (koji se nije mogao otkriti pregledom prilikom preuzimanja) što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene.

U slučaju reklamacije, oštećenja prilikom dostave, pogreške kod prijenosa podataka ili nekog drugog nedostatka, molimo vas da nam se javite u roku od dva radna dana od primitka pošiljke. Kupac je dužan uputiti reklamaciju putem e-maila na mihaela@sirovahrana.hr ili pismeno na adresu obrta Sirova hrana, Đurđevačka ulica 18, Zagreb.

Iako smo poduzeli i poduzimamo sve kako bismo osigurali da su informacije na internet stranici o proizvodima ispravne, ponekad se sastav, količina sastojaka, kao i nutritivna vrijednost i alergeni proizvoda mogu promijeniti. Zbog toga prije konzumacije svakako pročitajte etiketu tj. deklaraciju proizvoda te ne preporučujemo da se oslanjate isključivo na informacije koje su objavljene na web stranici.

Internetsko rješavanje sporova

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 02. 2016. diljem cijele EU, sporove vezane uz online kupnju je moguće riješiti putem platforme kojoj možete pristupiti ovdje. (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)

To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete podnijeti na gornjem linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Close Menu

+385 916464646

error:
Scan the code